Zapraszamy do świata wynalazków i patentów

W poszukiwaniu inspiracji i rozwiązań wykorzystujemy autorskie metody do określania zagadnień technicznych oraz identyfikacji kluczowych graczy. W oparciu o nie wykonujemy analizy dostępnych rozwiązań w bazach patentowych. Określamy miejsce danej innowacji w aktualnym stanie techniki. Wykonujemy badania rozwiązań dla wskazanych pomysłów lub ich wariantów. Poszukujemy wiedzy o wynalazkach, które można zaadaptować w nowo tworzonym produkcie lub technologii.

 • null

  Tworzenie map patentowych

  Opracowujemy mapy otoczenia konkurencyjnego w zakresie technologii oraz znaków towarowych zgłoszonych do ochrony. Sprawdzamy, co robią i chronią liderzy w branży lub najważniejsi konkurenci z otoczenia biznesowego i naukowego. Monitorujemy zmiany w otoczeniu patentowym dla wybranych zagadnień technicznych dostarczając cykliczne raporty. Dzięki korzystaniu z komercyjnych baz patentowych oraz własnych rozwiązań informatycznych prezentujemy dane w formie wizualnej ułatwiającej ich analizę i interpretację.

  Mapa świata patentowego ułatwia znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania: co? kto? gdzie? jak?

 • null

  Prognozowanie rozwoju technologii

  Wykonujemy analizy i prognozy trendów technologicznych oraz rynkowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych oraz specjalistycznych baz patentowych. Znajdujemy i przetwarzamy właściwe dane internetowe stanowiące uzupełnienie dla danych patentowych dostarczając w ten sposób informacje, które mogą przyspieszyć odniesienie sukcesu rynkowego.

 • null

  Określanie kierunku badań

  Wspieramy wybór kierunku badań, w oparciu o unikalne podejście do wielowymiarowej analizy otoczenia patentowego i rynkowego. Inspirujemy przy tworzeniu nowych rozwiązań poprzez dostarczanie danych kontekstowych oraz poszerzanie perpspektywy dla rozwiązania problemu. Pomagamy w budowie i zarządzaniu kreatywnymi, multidyscyplinarnymi zespołami twórczymi. Oferujemy szkolenia i doradztwo w zakresie wyszukiwania informacji patentowej, strategii ochrony oraz wykorzystania innowacji.

 • null

  Badanie stanu techniki

  Określamy miejsce innowacji w stanie techniki światowej i wyszukujemy rozwiązania podobne. Wykonujemy badania stanu techniki dla wskazanych rozwiązań lub ich wariantów. Poszukujemy wiedzy o wynalazkach, które można zaadaptować w tworzonym produkcie lub technologii.

80% światowej wiedzy technicznej znajduje się tylko w patentach

BAZY PATENTOWE

round01
round02
round03

CO MOŻNA ZNALEŹĆ?

freeicon

BEZPŁATNE ROZWIĄZANIA

targeticon

NISZE TECHNOLOGICZNE

headicon

KLUCZOWI WYNALAZCY

DO CZEGO MOŻNA WYKORZYSTAĆ?

Identyfikacja rozwiązań

Rozpoznanie konkurencji

Inspiracja dla innowacji

Identyfikacja partnerów

Ukierunkowanie badań

Strategia ochrony

Kim jesteśmy

Misją konsorcjum Patent Intelligence Institute, utworzonego przez Politechnikę Wrocławską (Ośrodek Informacji Patentowej sieci PATLIB) oraz firmę doradczą Funky Business Consulting Sp. z o.o. jest dostarczanie informacji patentowej w celu poszukiwania inspiracji i rozwiązań technologicznych.

Posiadamy kompetencje w przeszukiwaniu baz wiedzy, eksploracji danych internetowych, inżynierii patentowej, ochrony i komercjalizacji wynalazków oraz zarządzaniu projektami. W skład naszego zespołu wchodzą naukowcyrzecznicy patentowiinżynierowie oraz analitycy danych. Stale współpracujemy ze doradcami z obszaru podatków w kwestiach dotyczących korzystania z ulgi B+R (oraz „Innovation box” od 2019 r.).

Wieloletnie doświadczenie zdobywaliśmy w różnych obszarach i branżach.

Nasze usługi

roundblue03

ANALIZY PATENTOWE

Wykonujemy analizy dotyczące świata patentowego w danej dziedzinie, branży, technologii. Dostarczamy informacji o:

-liderach (podmioty zgłaszające),

-obszarach geograficznych i technicznych, w których dokonywane są zgłoszenia wynalazków,

-dostępnych rozwiązaniach dla zgłoszonych problemów technicznych,

-trendach ilościowych i geograficznych.

Oferujemy cykliczny monitoring konkurencji, zagadnień technicznych oraz statusu ochrony rozwiązań.

roundblue01

BADANIA ROZWIĄZAŃ

Przeprowadzamy badania rozwiązania technicznego, które pozwalają:

-określić jego innowacyjność,

-znaleźć rozwiązania podobne,

-znaleźć potencjalne rynki, podmioty i zastosowania,

-wybrać ścieżkę postępowania przy komercjalizacji.

Korzystamy ze specjalistycznych baz wiedzy o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

roundblue02

WSPARCIE PRAC B+R

 Oferujemy profesjonalne wsparcie prac badawczo-rozwojowych w następujących obszarach:

-kierunkowanie badań,

-określanie strategii ochrony,

-wyszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, partnerów, ekspertów, ośrodków badawczych, 

-zarządzanie wiedzą,

-zarządzanie portfolio praw własności intelektualnej.

roundblue04

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia w zakresie:

-korzystania z ogólnodostępnych baz patentowych,

-zarządzania procesem innowacyjno-wynalazczym,

-tworzenia innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem metod projektowania systematycznego,

-wspomagania kreatywności zespołów. 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Biuro Konsorcjum Patent Intelligence Institute

Plac Grunwaldzki 11, Wrocław
Bud. D-21, wejście A, pok. 204
E-mail: biuro@pat-in.com
Tel: +48 71 320 22 56
Tel: +48 539 954 283

© Patent Intelligence Institute 2018. All Rights Reserved